: : เกี่ยวกับ FXOPEN
: : การตั้งค่า Leverage
ลิงค์เกี่ยวข้อง
: : กราฟวิเคราะห์ฺ--------------------------------------------------------------------------------------
เกี่ยวกับ FXOPEN
Fxopen เป็นบริษัทจดทะเบียนของ Belvedere Inc., จดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจ
ระดับนานาชาติ เมื่อ 1994 (according to the terms of the International Business Companies Act, 1994 (Act 24 of 1994)
 
- Belvedere Inc จัดตั้งโดยการควบคุมทางกฏหมาย ภายใต้ธุรกิจนานาชาติและ
ได้ใบรับรองการจดทะเบียนเลขที่ 032997.
 
สถานที่ตั้งบริษัท : 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles.
 
Belvedere Inc : ได้จัดตั้งและถูกควบคุมและโดยสถาบันระดับนานาชาติและเป็น
ที่ยอมรับมาตรฐานสูงสุด
-------------------------------------------------------------
ใบรับรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

7